Servizos doutros programas

– Asesoramento especializado no ámbito da terceira idade.
– Préstamo de axudas técnicas.
– Voluntariado. Aberto a tódolos grupos de idade.
– Programas e obradoiros de envellecemento activo.
– Convenios de colaboración con entidades, universidades galegas e centros de formación.