Servizos do centro de día

– Atención médica e de enfermería.
– Fisioterapia e rehabilitación.
– Atención social.
– Servizo de animación.
– Servizo de restauración.
– Servizo relixioso.
– Servizo farmacéutico.
– Transporte adaptado.
– Lavandería.
– Programas de ocio e tempo libre.
– Programas terapéuticos.
– Peliqueira.
– Etiquetado de roupa.
– Acompañamento a consultas externas.
– Podoloxía.